top of page

עזרה ללקוחה מאושפזת להקל את החזרה הביתה

קיבלתי פניה מחברה, באים אוכל להתפנות לסייע בטיפול בדירה של חברה השוהה בבית חולים ולרענן את הדירה בטרם תשוב לביתה מבית החולים אחרי אישפוז ממושך.

עזבנו הכל, הכנסתי צוות, תיקנו, צבענו, מירקנו, והחלפנו ברזים. בקימור תוך שבוע הדירה קיבלה פנים חדשות.

הלקוחה שבה לביתה מבית החולים לדירה שכברה מיני "מייק אובר"

댓글


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page