top of page
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

קבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות.

 ניהול פרוייקטים בבניה, הנדסה ובדק בית.

שיקום שימור ושדרוג מבנים. שיקום מבנים

אחרי שריפה ונזקי מים

חבר בהתאחדות קבלני  השיפוצים

רעיון

תכנון

ביצוע

גמר מושלם

 פרוייקט בניה משול לעליה במדרגות, המדרגה הראשונה הבסיסית - תיכנון תואם לרצון וצורך הלקוחות וממשיך בבחינת התכנון, הגשת תכניות, קביעת תקציב ולוח זמנים, מכרזים ובחירת בעלי מקצוע, עריכת הסכמים וניהול ותזמון של הפעילות.

קבלן בניה רשום לעבודות בניה הנדסיות

 קבלן רשום הינו קבלן מוכר ומאושר על ידי רשם הקבלנים. כל העבודות מבוצעות על ידי

צוות מקצועי ומבוטחות בביטוח קבלני מלא. הקבלן מחוייב לאחריות על פי חוק.

 

תפקידו של מנהל הפרוייקט

במובנים רבים, ובדרך ציורית, אפשר להשוות את תפקידו של מנהל הפרויקט לתפקידו של מנצח בתזמורת, הוא מחזיק בידיו את שרביט התיאום בין כל בעלי המקצוע, היועצים והגורמים השונים השותפים ליצירה - הפרויקט שלכם

המנהל מנווט ומתזמן את העבודה כנדרש בשל כישוריו וניסיונו המקצועיים. תפקידו של מנהל הפרויקט, מתחיל כבר בשלב הייזום ו/ או התכנון והוא האחראי ללוח הזמנים -

ותיזמון נכון של השלבים השונים בפרויקט. המנהל אחראי לאיכות העבודה הרצויה  הרבים המעורבים מבנאים ועד לאנשי גמר, מאיש האלומיניום ועד לנגר.. העבודה

.מורכבת מריבוי בעלי מקצוע ומחייבת תיזמון של בעלי המקצוע

כל תהליך בניה, מלווה בלא מעט מכשולים בלתי צפויים המחייבים מציאת פתרון מידי.  בל.צ.מ - בלתי צפויים - כגון גילוי קווי מתח גבוה, העוברים בקרבת הקרקע באתר, או קווי ביוב הקבורים בשטח העבודה, דברים שעובדת קיומם לא היתה ידועה מראש. טיפול בכל אותם מקרים בלתי צפויים ומציאת פיתרוןמבלי לפגוע בעבודה השוטפת הם תפקידו של מנהל הפרויקט ומנסיונו. טיפול בתקציב ולוחות זמנים שלא תמיד נשלטים,ותקציב מדוד ונתון מראש - יהא תפקידו של מנהל הפרויקט.

 

הכישורים הנדרשים לניהול פרויקט בניה מוצלח

 

התכונה הבסיסית הנדרשת מקבלן/מנהל הפרויקט היא בראש ובראשונה מקצועיות בלתי מתפשרת וכן הבנה והכרה מקצועית של כל אחד מהתחומים ו/ או הגורמים המתקשרים לתהליך: החל ממנגנוני עיריות, משרדי ממשלה, מוסדות בנקאיים, התמחויות תכנון וכלה ב"שורה התחתונה בשטח" - הבנת תהליכי העבודה והתקנים. שהינה חיונית על מנת לצפות ולאתר בעיות העלולות לצוץ, טרם הופעתן ולכוון את כל צוות העוסקים בפרויקט למטרה הסופית ובצורה הטובה והיעילה ביותר

 

מנהל פרויקט טוב מסייעת בקבלת החלטות במהלך העבודה שלהן יש לא פעם השפעות ארוכות טווח...  לצד המקצועיות והמיומנות שתוארו לעיל, תכונה חשובה לא פחות הנדרשת ממנהל הפרויקט היא.. יחסי אנוש טובים! שכן, כפי שכבר צוין, שיבושים עלולים לצוץ, ומעצם הוויתם הם כרוכים לא פעם באי נעימויות  וחיכוכים. מנהל פרויקט מיומן,  הגובעל תקשורת אנושית טובה יוכל לגשר להשגת פתרון נאות גם של אלה, ולרתום את  בעלי המקצוע לסיום מוצלח איכותי ומושלם לשביעות רצון הלקוחות 

bottom of page